Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Today 3. Zeszyt ćwiczeń, Zeszyt ćwiczeń

(przykład) 1. how long is our street?

2. How old are those trees?

Komentarze