Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Next Move 4. Workbook, Zeszyt ćwiczeń
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

* Przypomnienie - Pierwszy tryb warunkowy tworzy się za pomocą dwóch zdań - pierwszego, określającego możliwy warunek (zaczynającego się od 'If'), w czasie present simple i drugiego z czasownikem z 'will'. Drugi tryb warunkowy tworzy się podobnie, tylko ze zdania w czasie past simple (zaczynającego się od 'If') i zdania z czasownikiem z 'would'. Zdania mogą mieć dowolną kolejność, ale jeśli drugie zdanie jest z will, albo would, musi być oddzielone przecinkiem.

(Przykład) 1. If I became rich and famous, I'd buy a yacht.

Komentarze