Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Insight. Intermediate Workbook. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

Przy zamianie z mowy niezależnej (direct speech) na mowę zależną (reported speech), czasownik w czasie teraźniejszym zamienia się w czasownik w czasie przeszłym,
a czasownik w czasie przeszłym w 3. formę czasownika - imiesłów bierny.

Przesuwamy czas o jeden do tyłu:

Present Simple - Past Simple

Present Continuous - Past Continuous

Present Perfect - Past Perfect

can - could

Kiedy relacjonujemy prośby i rozkazy, wtedy nie cofamy czasu.

don't - told me not to

do - asked (me) to do

W przypadku zamiany pytań z mowy niezależnej (direct speech) na zależną (reported speech), należy pamiętać o tym, że takie pytania przyjmują szyk zdań twierdzących.

Wprowadzamy je za pomocą "if/whether".


 

1. what music I was listening to

Komentarze

Avatar komentatora
Rafał Grajcarek24 kwietnia 2020
Dziena! ;D
0