Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Steps in English 3. Workbook, Zeszyt ćwiczeń

1. Is your friend wearing trainers today?

   Yes, she is.

2. Does your mum like chocolate?

Komentarze