Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Zeszyt ćwiczeń
Nazwa formacji wojskowej Miejsce bitwy na mapie (wpisz literę) Nazwa wydarzenia (wpisz cyfrę)
I Armia Wojska Polskiego F 5 - zdobycie Berlina
Samodzielna brygada Strzelców Karpackich 

Komentarze