Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Zeszyt ćwiczeń

a) Zaznacz czarną linią zasięg zdobyczy niemieckich do czerwca 1941 r.

b) Zaznacz zieloną linią zasięg zdobyczy sowieckich do czerwca 1941 r.

c) 

Opis  Litera
To państwo stało się pierwszą ofiarą agresji hitlerowskiej w 1939 r. Niemcy zaatakowali je we współpracy z ZSRS F (Polska)
Kraj, który skapitulował przed Wermachtem w czerwcu 1941 r. Po klęsce został podzielony na dwie części - okupowaną przez Niemców i nieokupowaną (ze stolicą w Vichy) 

Komentarze