Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 2. Ślady czasu. Zakres podstawowy i rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1.

Przyczyny niepowodzenia Jana Kazimierza w przeprowadzeniu reform:

  • Niechęć szlachty wobec władcy, która wynikała z początkowej reakcji króla na wybuch potopu szwedzkiego;
  • Chęć ograniczania roli monarchy w państwie na rzecz sejmu;

Komentarze