Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Rozwiązanie 1:

Artykuł 42: do złamania tego punktu doszło 7 marca 1936 roku

Komentarze