Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 8, Podręcznik

Zadanie ma charakter indywidualny. Rozwiązanie zawiera wyłącznie wskazówki do sformułowania samodzielnej odpowiedzi.

Argumenty "za" wybuchem Powstania Warszawskiego:

- Po pięciu latach niemieckiej okupacji: powszechnym

Komentarze