Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 8, Podręcznik

Podaj nazwy państw spoza Europy, które wzięły udział w II wojnie światowej. 

  • Stany Zjednoczone;
  • Kanada;
  • Japonia i Mandżukuo; 
  • Korea;
  • Australia;

Komentarze