Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Poznać przeszłość 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Sposoby podchodzenie do problemu rosnącego antagonizmu między robotnikami a kapitalistami:

  • Socjaldemokracja

Początkowo dążyła do rewolucji socjalistycznej, która spowodowałaby upaństwowienie produkcji oraz zapewniłaby prawa robotnikom. Z czasem na drodze demokratyzacji życia publicznego socjaldemokraci

Komentarze