Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 3. Zakres rozszerzony, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

a)

Istniała znaczna zależność między kwestią granic, a sprawami ochrony mniejszości narodowych. Im większą część terytoriów spornych miała otrzymać Polska, tym większą ilość mniejszości miało ją zamieszkać. Rzeczywiście po ostatecznym wykrystalizowaniu się granic II RP Polacy stanowili w niej zaledwie ok. 2/3 społeczeństwa. Poza tym liczne były mniejszości ukraińska, białoruska, niemiecka czy żydowska. Aby uniknąć złego ich traktowania utworzono tzw. mały traktat wersalski dotyczący ochrony praw mniejszości. 

Komentarze