Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 3. Zakres podstawowy, Podręcznik

Konwencja o zakazie broni chemicznej - została uchwalona 13 stycznia 1993 r. w Paryżu. Określa, że sygnatariusze nie mogą produkować, składować, nabywać, używać ani rozwijać technologii broni chemicznej.

Komentarze