Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum, Podręcznik

Wpływ przemian gospodarczych na stosunki polityczne w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku:

Wprowadzenie gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji szlachty w państwie oraz ograniczenia swobód dla mieszczan oraz chłopstwa. Zgodnie z przywilejem piotrkowskim wydanym

Komentarze