🎓 Wyjaśnij wpływ przemian gospodarczych - Zadanie 3: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum - strona 90
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
II technikum
Strona 90

Wpływ przemian gospodarczych na stosunki polityczne w Rzeczpospolitej w XVI i XVII wieku:

Wprowadzenie gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji szlachty w państwie oraz ograniczenia swobód dla mieszczan oraz chłopstwa. Zgodnie z przywilejem piotrkowskim wydanym

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
ISBN:
9788302133480
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paula
21106

Nauczyciel

Z wykształcenia historyk. Miłośniczka dziejów średniowiecza. W wolnym czasie lubię zgłębiać tajniki historii przez podróżowanie lub dobrą książkę.