🎓 Scharakteryzuj przyczyny i tło konfliktu między - Zadanie 1: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum - strona 57
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
II technikum
Strona 57

Konflikt między synami Władysława Hermana:

  • Po ucieczce króla Bolesława Śmiałego z Polski władzę po nim objął jego brat Władysław Herman. Prawdopodobnie do tej pory sprawował władzę jedynie nad Mazowszem. Właściwą władzę w państwie Władysława Hermana sprawował jego palatyn Sieciech.
  • Niezadowolenie możnych oraz synów Władysława Hermana z rządów Sieciecha doprowadziły do podziału kraju na dzielnice. W 1097 roku Władysława Herman podzielił swój kraj między swoich synów. Starszy syn Zbigniew otrzymał Wielkopolskę, natomiast młodszy Bolesław otrzymał Małopolskę i Śląsk. Książę zachował dla siebie jedynie Mazowsze oraz kontrolę nad głównymi grodami w dzielnicach synów. 
  • 1099 roku obaj bracia zorganizowali zbrojną wyprawę w celu pokonania palatyna Sieciecha. Starcie to zakończyło się wypędzeniem palatyna, a Władysław Herman utracił władzę zwierzchnią. 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
ISBN:
9788302133480
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paula
21567

Nauczyciel

Z wykształcenia historyk. Miłośniczka dziejów średniowiecza. W wolnym czasie lubię zgłębiać tajniki historii przez podróżowanie lub dobrą książkę.