🎓 Wyjaśnij znaczenie zjazdu wiedeńskiego - Zadanie 3: Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum - strona 103
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Po gimnazjum (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
II technikum
Strona 103

Znaczenie zjazdu wiedeńskiego w 1515 r.:

W 1515 r. doszło do zjazdu w Wiednia, w którym udział wzięli najważniejsi monarchowie Europy Środkowej. Do Wiednia przyjechali m.in. król Polski Zygmunt I Stary, władca Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk oraz cesarz Maksymilian I Habsburg

Głównym celem zjazdu było ustalenie wspólnej polityki dynastycznej względem Czech i Węgier. Dotychczas strona habsburska podważała prawa Władysława II do tronu w Czechach i na Węgrzech. Poprzez podwójne

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2020
Autorzy:
Marcin Markowicz, Olga Pytlińska
ISBN:
9788302133480
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paula
20699

Nauczyciel

Z wykształcenia historyk. Miłośniczka dziejów średniowiecza. W wolnym czasie lubię zgłębiać tajniki historii przez podróżowanie lub dobrą książkę.