🎓 Przypomnij, na czym polegała... - Zadanie 1: Historia 6 - strona 72
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia 6 (Podręcznik, MAC)
Klasa:
6 szkoły podstawowej
Strona 72

Przypomnij, na czym polegała...

1
 Zadanie

Przypomnij, na czym polegała reformacja. Jakie były jej skutki w krajach Europy Zachodniej?

Rozwiązanie:

Reformacja - to ruch społeczno-religijny, który doprowadził do rozłamu w Kościele katolickim. Zapoczątkował go niemiecki duchowny Marcin Luter, który 31 października 1517 r. ogłosił w Wittenberdze 95 tez skierowanych przeciwko sprzedawaniu odpustów. 

Skutki reformacji:

  • Rozłam w Kościele katolickim. 
  • Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie. 
  • Upadek uniwersalizmu religijnego, jednoczącego Europę w epoce średniowiecza. 
  • Rozwój poszczególnych kultur narodowych.
  • Zwycięstwo reformacji w części Niemiec, północnych Niderlandach, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Anglii. 
  • Wojny religijne, które przez blisko 200 lat niepokoiły Europę. Areną walk były głównie Niemcy, Francja i Niderlandy. W 1618 r. wybuchł konflikt, który swym zasięgiem objął niemal wszystkie europejskie kraje - wojna trzydziestoletnia. 
  • Ugruntowanie podziału politycznego oraz religijnego Niemiec. W 1555 r. zawarto pokój w Augsburgu, na którym uchwalono zasadę „cuius regio eius religio” – "czyja władza tego religia". Każdy władca niemiecki decydował o wyznaniu swoich poddanych. Ci, którzy się z nim nie zgadzali opuszczali dany kraj  –skutkiem były migracje. 
  • Reformacja przyczyniła się do zmiany światopoglądu ówczesnych Europejczyków - ludzie odeszli od ślepej wiary. 
  • Nietolerancja religijna - cechująca zarówno katolików, jak i protestantów.
Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikHistoria 6
Wydawnictwo:
MAC
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Szymon Ciechanowski
ISBN:
9788381085311
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Cezary
1408

Nauczyciel

Absolwent historii na specjalności nauczycielskiej, szczególnie jestem zainteresowany czasami nowożytnymi i historią prawa miejskiego. Poza tym fan sportu szczególnie kalisteniki i piłki nożnej