Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6, Zeszyt ćwiczeń

Brak wolności wyznania i nietolerancja religijna mogą skutkować:

  • Represje i dyskryminacja wobec innowierców (np. holokaust Żydów przez III Rzeszę). 
  • Wojen religijnych (np. w Niemczech czy Francji podczas reformacji).
  • Masowych mordów na innowiercach (np. noc św. Bartłomieja).
  • Ksenofobii i opóźnienia w rozwoju myślowym (np. Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII w.).

Komentarze