Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Poznać przeszłość. Europa i świat. Po gimnazjum, Podręcznik

Barbarzyńcy doprowadzając do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego sprawili, że takie dziedziny jak np. kultura czy organizacja społeczna, znajdujące

Komentarze