Klasa
II liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

Stosunek Napoleona do sprawy polskiej:

- Postawa Napoleona wobec sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę podlegała zmianom pod wpływem ogólnoeuropejskiej sytuacji politycznej. 

- Cesarz Francuzów wykorzystywał dążenia niepodległościowe Polaków jako

Komentarze