Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 1. Ślady czasu. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019, Podręcznik
  • 1

    Zadanie

  • 2

    Zadanie

Wskaż i opisz elementy charakterystyczne dla rzeźby gotyckiej. Odwołaj się do infografiki i wiedzy pozaźródłowej.

Rozwiązanie:

  • Zdobienia roślinne,

Komentarze