🎓 Jakie były przyczyny - Zadanie 3: Historia 1. Zakres rozszerzony cz. 2. Reforma 2019 - strona 58
Historia
Historia 1. Zakres rozszerzony cz. 2. Reforma 2019 (Podręcznik, Operon)

Przyczyny upadku imperium Karolingów

Wewnętrzne:

 • Nieudana próba całkowitego zjednoczenia terenów przyłączonych do państwa Franków;

 • Narastające różnice pomiędzy poszczególnymi ludami zamieszkującymi cesarstwo. Antagonizmy pomiędzy ludnością wschodnich i zachodnich obszarów państwa;

 • Ziemie wchodzące w skład państwa Karola Wielkiego różniły się od siebie stopniem rozwoju gospodarczego, strukturą społeczną, tradycjami, a nawet używanymi przez ludność językami;

 • Zwierzchnictwo cesarza okazało się fikcją, kolejni władcy (m.in. Ludwik Pobożny) nigdy nie osiągnęli takiej pozycji jak Karol Wielki;

Zewnętrzne:

 • Długoletnie wojny;

 • Najazdy piratów normańskich. Od końca VIII w. najazdy Normanów zagrażały północnemu wybrzeżu państwa Franków;

 • W czasach Ludwika Pobożnego państwo niepokojone nieustannymi sporami wewnętrznymi, nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się organizowanym przez Normanów najazdom (wikingowie posuwali się rzekami w głąb lądu);
 • Rosnące zagrożenie ze strony Saracenów, którzy najeżdżali południowe obszary Imperium Karolińskiego i próbowali podbić tereny Sycylii;
 • Najazdy piratów bałkańskich;
 • Walki wyzwoleńcze plemion słowiańskich;

Skutki rozpadu monarchii karolińskiej:

 • Powstanie niezależnych ośrodków państwowych, w których rozwijały się odmienne obyczaje, kultura i język.
 • Decentralizacja władzy,
 • powstanie Cesarstwa Niemieckiego,
 • Powstanie 3 różnych kulturowo państw.
DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788366365124
Autor rozwiązania
user profile

Paula

7017

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY2841ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA11477WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE1850KOMENTARZY
komentarze
... i29972razy podziękowaliście
Autorom