Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6 GWO, Podręcznik

Rozwiązanie 2:

  1. W maju 1792 roku prawie 100 tysięczna armia rosyjska wkroczyła do Rzeczpospolitej. Na Warszawę szły dwie armie rosyjskie: od strony Litwy oraz od strony Ukrainy. 

Komentarze