Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 6 GWO, Podręcznik

Rozwiązanie 1:

Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku.

Komentarze