Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 1. Zakres rozszerzony. Wydanie 2019, Podręcznik

Święty Wojciech - żył w latach ok. 956 - 997, święty, biskup praski, pierwszy polski męczennik i misjonarz. Pochodził z rodu Sławnikowiców (krewniaków Dobrawy - żony Mieszka I). Święcenia kapłańskie przyjął w 981 r. w Pradze, gdzie został następnie biskupem praskim, zyskawszy na to akceptację cesarza Ottona II. W 997 roku praski biskup Wojciech udał się z misją chrystianizacyjną do PrusCelem misji było nawrócenie na chrześcijaństwo pogańskich plemion Prusów. Początkowo misja biskupa Wojciecha przebiegała pomyślnie, do czasu, gdy duchowny odprawił nabożeństwo w świętym dla pogan miejscu. Poganie pojmali biskupa a następnie zabili. Wojciech zginął 23 kwietnia 997 roku zamordowany toporem oraz przeżyty oszczepem przez Prusów. Bolesław Chrobry nakazał wykupić zwłoki misjonarza i sprowadzić je do katedry gnieźnieńskiej.

Komentarze