Wymień konsekwencje przyjęcia przez państwa - Zadanie 2: Historia 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 280
Historia
Historia 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Podręcznik, WSiP)

Wymień konsekwencje przyjęcia przez państwa

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Konsekwencje przyjęcia przez państwa chrześcijaństwa z Rzymu:

 • przyjęcie obrządku łacińskiego, 
 • zwierzchnictwo papieża nad tymi państwami, 
 • wpływ kultury zachodniej na rozwój kultury tych państw, 
 • przemiany stylistyczne w sztuce następowały od sztuki późnoantycznej przez bizantyjską do sztuki romańskiej, a później gotyckiej, 
 • głównymi ośrodkami naukowymi były klasztor i szkoły przykatedralne, a następnie uniwersytety, 
 • system edukacji został oparty na tricium i quadrivium
 • liturgia oraz piśmiennictwo świeckie było wykonywane w języku łacińskim, 
 • istniały dwa ośrodki władzy uniwersalnej, czyli cesarstwo i papiestwo, 
 • na tych obszarach rozwijało się pismo oparte na alfabecie łacińskim, 
 • język, którymi posługują się mieszkańcy tych państw ma wiele naleciałości łacińskich, włoskich, 
 • na tych terenach zaczęły powstawać kościoły.

 

Konsekwencje przyjęcia przez państwa chrześcijaństwa z Bizancjum:

 • przyjęcie obrządku wschodniego, 
 • zwierzchnictwo cesarza bizantyjskiego nad tymi państwami, 
 • ogromny wpływ kultury bizantyjskiej na rozwój architektury i sztuki państw, będących pod ich wpływem, 
 • istniał jeden ośrodek władzy uniwersalnej, czyli cesarstwo, 
 • liturgia i piśmiennictwo wykonywane w języku greckim, co wskazuje na silną tradycję hellenistyczną, 
 • istniały szkoły prywatne i odbywały się wzmożone studia nad autorami antycznymi.
 • na tych obszarach rozwijało się pismo oparte na alfabecie greckim, 
 • język, którymi posługują się mieszkańcy tych państw ma wiele naleciałości greckich, wschodnich,
 • na tych terenach zaczęły powstawać cerkwie. 

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Jolanta Choińska-Mika, Włodzimierz Lengauer
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180910
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3345ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5321WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE613KOMENTARZY
komentarze
... i7672razy podziękowaliście
Autorom