🎓 Przedstaw przyczyny konfliktu - Zadanie 2: Historia 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 - strona 290
Historia
Historia 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 (Podręcznik, WSiP)

Przyczyny wielkiej wojny polsko-krzyżackiej w latach 1409-1411:

 • Krzyżacy prowadzili politykę ekspansywną w stosunku do Litwy, argumentując, że przyjęcie przez Litwinów chrztu było aktem pozornym i ciągle trwają w pogańskich wierzeniach.
 • Konflikty wewnętrzne na Litwie, które były podsycane przez zakon.
 • Próby rozerwania unii polsko-litewskiej przez Krzyżaków.
 • Konflikt między Jagiełłą a księciem Witoldem.
 • Organizowanie powstań antykrzyżackich na Żmudzi.
 • Lawirowanie księcia Witolda pomiędzy sojuszem a wrogimi stosunkami z zakonem. 

Przebieg wojny polsko-krzyżackiej w latach 1409-1411:

 • W maju 1409 roku doszło do wybuchu powstania antykrzyżackiego na Żmudzi, które zostało zainicjowane przez księcia Witolda. Polscy posłowie wysłani do Malborka nie określili stosunku króla Polski Władysława Jagiełły do konfliktu na Litwie. Niejasna sytuacja dyplomatyczna spowodowała, że wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich von Jungingen wypowiedział wojnę Polsce. 
 • W sierpniu 1409 roku wojska krzyżackie wtargnęły do ziemi dobrzyńskiej, Wielkopolski oraz Mazowsza. Krzyżowcy zajęli ziemię dobrzyńską. Nieprzygotowane oddziały polskiej armii wyraziły zgodę na zawarcie rozejmu do czerwca 1410 roku.
 • W czerwcu 1410 roku wojska polskie dowodzone przez Władysława Jagiełłę przeprawiło się przez Wisłę po zbudowanym moście pontonowym pod Czerwińskiem. Tamże doszło do połączenia wojsk polskich z oddziałami litewskimi, ruskimi i tatarskimi. Połączone wojsko wkroczyło do Prus. 
 • 15 lipca 1410 roku doszło do bitwy pod Grunwaldem, w której zwyciężyły połączone wojska polsko-litewsko pokonało rycerzy zakonu krzyżackiego. Sam wielki mistrz Ulrich von Jungingen zginął na polu walki. Po trzech dniach od bitwy wojska Władysława Jagiełły wyruszyły do Malborka.
 • Po klęsce pod Grunwaldem poszczególne miasta i zamki krzyżackie poddawały się bez walki polskiemu królowi. Jedynie Malbork przygotowany do obrony przez Henryka von Plauena opierał się. Doszło do oblężenia Malborka. Krzyżacy zaczynali otrzymywać wsparcie militarne od posiłków pochodzących z Inflant oraz rycerstwa zachodniego. 
 • Oblężenie Malborka trwało od 25 lipca do 19 września 1940 roku i zakończyło się klęską sojuszu polsko-litewskiego. Krzyżacy rozpoczęli akcję odzyskiwania własnych zamków na północy.
 • 10 października 1410 roku została stoczona bitwa pod Koronowem, którą wygrały wojska Jagiełły. Udało się wówczas rozbić przeważające liczebnie siły zakonu.
 • 1 lutego 1411 roku został zawarty pokój w Toruniu, na mocy którego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską a Krzyżacy musieli ustąpić ze Żmudzi na czas życia Jagiełły i Witolda. Krzyżacy dodatkowo musieli zapłacić okup za wykup jeńców.
DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180903
Autor rozwiązania
user profile

Paula

4145

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3904ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5203WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE655KOMENTARZY
komentarze
... i8833razy podziękowaliście
Autorom