Klasa
I liceum
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Podręcznik
 • 1

  Zadanie

 • 2

  Zadanie

 • 3

  Zadanie

 • 4

  Zadanie

 • 5

  Zadanie

 • Praca z tekstem źródłowym

  Zadanie

Skutki gospodarcze i polityczne płynące z przyłączenia Rusi Halickiej:

 • wzrost potencjału gospodarczego i demograficznego, 
 • powiększenie obszaru państwa,
 • wzrost liczby ludności,

Komentarze