🎓 Powiedz, na czym polegała kolonizacja na prawie niemieckim - Zadanie 1: Historia 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 - strona 261
Historia
Historia 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019 (Podręcznik, WSiP)

Powiedz, na czym polegała kolonizacja na prawie niemieckim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

Kolonizacja niemiecka polegała na zakładaniu osad i miast na prawie niemieckim. Proces zakładania osad na prawie niemieckim rozpoczynał się od zawarcia umowy między właścicielem gruntu a tzw. zasadźcą tj. osobą, która miała zająć się sprowadzaniem określonej w umowie liczby osadników i przyznać im wydzielone przez właściciela działki ziemi. Przez ustaloną w umowie liczbę lat osadnikom przysługiwała wolnizna, czyli zwolnienie od wszelkich opłat i świadczeń na rzecz właściciela gruntu. Po upływie tego terminu osadnicy mieli płacić właścicielowi ustalony wcześniej czynsz pieniężny i daniny w naturze. Zasadźca stawał się sołtysem  i zarządzał większym gospodarstwem niż inni. Był zwolniony od opłat na rzecz właściciela, miał prawo posiadania młyna, karczmy, stawu rybnego. Sołtys brał dla siebie 1/6 czynszu pańskiego i 1/3 opłat sądowych. Pobierał też opłaty od mieszkańców wsi za udostępnienie swoich własności. Organem sądowym we wsi była ława wiejska złożona z ławników wybranych przez ludność osady, sądząca pod przewodnictwem sołtysa. Podbnie wyglądała sprawa z zakładaniem miast, jednak wówczas zasadźca stawał się wójtem. Kolonizacja znacznie zmieniła wygląd miast. Ich centrum stał się rynek z ratuszem, siedzibą władz, od którego odchodziły przecinające się pod kątem prostym ulice.

Czynsz pieniężny- w średniowieczu, jak i współcześnie oznaczał płatność właścicielowi za możliwość wykorzystywania jego dobra

Sołtys- współcześnie tytuł ten przysługuje urzędnikowi, który stanowi władzę wykonawczą w jednostce pomocniczej gminy, sołectwie

Wójt- współcześnie tytuł ten przysługuje urzędnikowi, który stanowi władzę wykonawczą w gminie

Ratusz- współcześnie rzadziej używa się tego terminu do określenia siedziby władz, czasem odnosi się do zabytkowej siedziby władz

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180903
Autor rozwiązania
user profile

Paula

3292

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3526ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA5762WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE367KOMENTARZY
komentarze
... i4788razy podziękowaliście
Autorom