Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Wymień państwa Ameryki Południowej, które najpóźniej uzyskały niepodległość

  • Ekwador (1822 r.),

Komentarze