Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Zmiany w stylu życia, które nastąpiły w okresie romantyzmu

  • Romantyzm zaowocował charakterystycznymi przejawami stylu życia, które długo budziły fascynację w społeczeństwach XIX-wiecznej Europy. 
  • Były to m.in.: orientalizm, dandyzm oraz korporacjonizm studencki. Stanowiły one rodzaj

Komentarze