Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Zmiany, które zaszły w modzie w pierwszej połowie XIX w

  • Moda męska 

- Dotychczasowy frak został wyparty przez wygodniejszy surdut, zmianie uległa również

Komentarze