Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Etapy powstawania brytyjskiego imperium kolonialnego

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii było niekwestionowanym zwycięzcom o zamorskie terytoria. 

Hegemonię na świecie dało Brytyjczykom zwycięstwo nad Napoleonem. W wyniku intensywnej ekspansji

Komentarze