Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Podręcznik
  • Tekst źródłowy

    Zadanie

  • Wymień argumenty Mikołajczyka przeciwko zmianie wschodniej granicy Polski

- Oparcie wschodniej granicy Polski na linii Curzona, Mikołajczyk uważa za bardzo niesprawiedliwe. Zdaniem premiera, odebranie Polsce Kresów Wschodnich na rzecz ZSRS jest niegodziwe. Polacy będą uważali tę decyzję za skandaliczną i bardzo krzywdzącą. W rozmowie ze Stalinem Mikołajczyk zaznaczał, że Związek Sowiecki ma olbrzymie terytoria i nie potrzebuje więcej ziemi. Polski naród nie chce zatrzymywać mniejszości narodowych w granicach z 1939 r. Jest skłonny do ugody, do wydzielenia tych mniejszości, które chcą pozostać przy Polsce.

  • Wzmianka Stalina o oskarżeniach rosyjskich zawiera ukrytą groźbę wobec Polski. Wyjaśnij, jaka to groźba

- Jeśli Polacy dobrowolnie nie zgodzą się na propozycje wysuwane przez Stalina, wówczas nacjonaliści rosyjscy rozprawią się z naszym krajem siłowo. Narzucą swoją zwierzchność przy użyciu przemocy/siły. Zdaniem dyktatora ZSRS nacjonaliści przypominają, że przed 1914 rokiem Polska była częścią Rosji, a teraz mówi się o jej niepodległości. Polacy mają zatem wybór - albo zgodzą się na proponowane zmiany granic, albo utracą suwerenność.

Komentarze