Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Podręcznik

Rozwiązanie 1: 

Proces formowania się polskiej demokracji do 1997 r

Mimo, że w 1989 r. premierem rządu został Tadeusz Mazowiecki, to jednak resorty siłowe w dalszym ciągu były podporządkowane komunistom. Generał Czesław Kiszczak kierował MSW, natomiast gen. Florian Siwicki - MON. Dochodziło do wielu nadużyć

Komentarze