Klasa
8 szko艂y podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz ksi膮偶k臋
Historia 8, Podr臋cznik

Rozwi膮zanie 1:聽

Argumenty zwolennik贸w globalizacji

 • Globalizacja聽umo偶liwia rozw贸j wielkich korporacji gospodarczych mi臋dzynarodowych i mi臋dzykontynentalnych (rozw贸j gospodarczy 艣wiata).聽
 • Umo偶liwia kontakty ludzi r贸偶nych kultur.聽
 • Daje mo偶liwo艣膰 nieograniczonego transferu technologii i przep艂ywu si艂y roboczej - daje szans臋 na zwalczenie ub贸stwa, spadku bezrobocia.聽
 • Upowszechnia proces globalnego komunikowania si臋 przez telewizj臋 satelitarn膮 i Internet.聽
 • Prowadzi do wyd艂u偶enia maksymalnej do偶ywalno艣ci na skutek umasowionej medycyny i profilaktyki.
 • Globalizacja daje mo偶liwo艣膰 przyj臋cia wsp贸lnych warto艣ci (m.in. praw cz艂owieka) oraz podj臋cia mi臋dzynarodowej wsp贸艂pracy pomi臋dzy pa艅stwami.聽

Argumenty przeciwnik贸w globalizacji

 • Globalizacja s艂u偶y mi臋dzynarodowym korporacjom.聽
 • Niesie ze sob膮 wiele zagro偶e艅 m.in. globalny terroryzm. Wywo艂uje konflikty etniczne i kulturowe.聽
 • Skutkuje zanieczyszczeniem 艣rodowiska w zwi膮zku z rozwojem przemys艂u i urbanizacji.聽
 • Szerzy demoralizacj臋, g艂贸wnie przez wszechobecne mass media.聽
 • Prowadzi do rozpadu wi臋zi mi臋dzyludzkich. Niszczy tradycj臋 i religi臋, lansuj膮c w zamian inne warto艣ci.聽
 • Promuje sztuczny autorytet 鈥瀏wiazdy鈥, a nie prawdziwe warto艣ci moralne.聽
 • Skutkuje dominacj膮 spo艂ecze艅stwa konsumpcyjnego nad tw贸rczym.

Rozwi膮zanie 2:

Argumenty przemawiaj膮ce za procesem globalizacji:

 • Prowadzone s膮 inwestycje zagraniczne w krajach 艣rednio i s艂abo rozwini臋tych, dzi臋ki czemu dochodzi do ich rozwoju.
 • Ma miejsce transfer nowoczesnych technologii do kraj贸w rozwijaj膮cych si臋.
 • Dochodzi do rozwoju nauki - naukowcy z ca艂ego 艣wiata prowadz膮 wsp贸lne badania, dziel膮 si臋 uzyskanymi wynikami.
 • Nast臋puje intensywny rozw贸j Internetu, co pozwala wsp贸艂czesnym ludziom na 艣ledzenie wszystkich bie偶膮cych wydarze艅 z kraju i ze 艣wiata.聽
 • Portale spo艂eczno艣ciowe pozwalaj膮 na nag艂a艣nianie wa偶nych spraw (dochodzi do szybkiego przep艂ywu informacji mi臋dzy r贸偶nymi zak膮tkami 艣wiata).

Argumenty przemawiaj膮ce przeciw procesowi globalizacji:

 • Dosz艂o do zmonopolizowania rynku 艣wiatowego przez mi臋dzynarodowe korporacje.
 • Ma miejsce zmniejszanie si臋 zr贸偶nicowania kulturowego na 艣wiecie.
 • Dochodzi do pog艂臋biania si臋 dysproporcji gospodarczych mi臋dzy pa艅stwami biednymi i bogatymi.
 • Kontakty mi臋dzyludzkie, chocia偶 bardzo o偶ywione, staj膮 si臋 p艂ytkie (cz臋sto ograniczone do wirtualnych rozm贸w).
 • Zanika wielokulturowo艣膰 艣wiata, zw艂aszcza w wielkich aglomeracjach miejskich. Miejsce tradycji zajmuje og贸lno艣wiatowa moda, kt贸ra ogranicza kreatywno艣膰 poprzez narzucenie wszystkim jednego stylu.
 • Globalizacja ogranicza samodzielno艣膰 i niezale偶no艣膰 finansow膮 poszczeg贸lnych kraj贸w - gospodarki ca艂ego 艣wiata s膮 ze sob膮 po艂膮czone i od siebie zale偶ne. W momencie pojawienia si臋 k艂opot贸w ekonomicznych w jednym z nich, zaczynaj膮 upada膰 inne.
 • Globalizacja os艂abia dawn膮 struktur臋 pa艅stwa, powoduje powstanie wielu ma艂ych, pozarz膮dowych i pozapa艅stwowych form cywilnych i religijnych.
 • Globalizacja wp艂ywa na zwi臋kszenie obrot贸w i dochodu handlu mi臋dzynarodowego, os艂abia pa艅stwowe i rodzime przedsi臋biorstwa. Wzmacnia dzia艂alno艣膰 przest臋pcz膮, pranie brudnych pieni臋dzy, oszustwa finansowe, unikanie p艂acenia podatk贸w itp.
 • Zanika patriotyzm narodowy, a rodzi si臋 patriotyzm mi臋dzynarodowy, czy kosmopolityzm.

Komentarze