Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 5, Zeszyt ćwiczeń

W poniższym tekście skreślono nieprawidłowe jego fragmenty i pogrubioną czcionką zapisano odpowiednie sformułowania, które należy wstawić w ich miejsce:

Komentarze