Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Wyjaśnij, dlaczego Ludwik XIV przestrzegał opisanych powyżej zasad

- Przez cały okres swego panowania Ludwik XIV przestrzegał dwóch zasad: 1) likwidacja urzędu pierwszego ministra i niedopuszczenie do

Komentarze