Historia

Wytłumacz, na czym polegał totalitarny charakter 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Historia

Wytłumacz, na czym polegał totalitarny charakter

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
  • Na czym polegał totalitarny charakter państwa sowieckiego oraz jaką rolę w państwie odgrywały stworzone przez bolszewików służby bezpieczeństwa?

Związek Sowiecki jako państwo totalitarne:

1. Ideologia komunistyczna, rządy jednej partii.

2. Szerzony przez propagandę kult jednostki - "wodza" Józefa Stalina.

3. Podejrzenia Stalina o spisek przeciwko niemu, partii i ZSRS.

4. Wszechobecny terror: podporządkowanie Stalinowi NKWD (tajnej policji politycznej), sądów i sieci łagrów. Wielka czystka (1934 - 1938) we władzach państwa i w armii.

- Czeka - organ bezpieczeństwa wewnętrznego w Rosji sowieckiej działający w latach: 1917 - 1922. Na jego czele stał Feliks Dzierżyński. Czeka, powołana do życia przez bolszewików, była ich narzędziem w walce z wrogami rewolucji i służyła do eliminacji przeciwników politycznych. Jej uprawnienia były ogromne, co pozwoliło prowadzić niczym nieograniczony, masowy terror, w wyniku którego osadzano w łagrach i mordowano setki tysięcy, często niewinnych ludzi.

- GPU - sowiecka policja polityczna istniejąca w latach: 1922–1934. Oficjalnym celem GPU było m.in.: rozpoznawanie i likwidowanie szpiegostwa, szkodnictwa kontrrewolucyjnego i bandytyzmu oraz reedukacja przestępców i zwalczanie bezdomności dzieci (biezprizornyje). GPU była odpowiedzialna za masowe terroryzowanie ludności, m.in.: deportacje, zesłania, czystki i procesy pokazowe oraz porywanie działaczy i destrukcję "białej" emigracji za granicą.

- NKWD - centralny organ władz bezpieczeństwa w sowieckiej Rosji (od 1917 r.) i ZSRR (do 1946 r.), potocznie policja polityczna. W wewnętrznej polityce Stalina NKWD stanowiło główne narzędzie terroru i ludobójstwa (wielka czystka, procesy polityczne w ZSRR), wymierzonego przeciwko wszystkim warstwom społecznym i narodowościom (także Polakom).

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Janusz Ustrzyk, Mirosław Ustrzyk
Wydawnictwo: Operon
Rok wydania:
ISBN: 9788378795360
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

61031

Nauczyciel

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równe długości.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na dwie równe części.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom