Historia

Scharakteryzuj główne nurty polityczne polskiej 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj główne nurty polityczne polskiej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne nurty polityczne polskiej emigracji po powstaniu listopadowym:

 • Komitet Narodowy Polski - na jego czele stał Joachim Lelewel. Ugrupowanie to skupiało zwolenników odbudowy niepodległej Polski jako republiki. Po rozwiązaniu Komitetu przez francuską policję - Lelewel związał się w Szwajcarii z organizacją "Młode Włochy" (Giuseppe Mazzini). Po jej przekształceniu w 1834 r. w "Młodą Europę" - emigranci polscy założyli jako jedną z jej komórek - "Młodą Polskę".

 

 • Towarzystwo Demokratyczne Polskie - działacze tej organizacji uważali, że Polska powinna odrodzić się w wyniku obejmującego trzy zabory - powstania zbrojnego, w którym znaczącą rolę odegrają chłopi. Członkowie TDP chcieli, aby po odzyskaniu niepodległości Rzeczpospolita stała się republiką. Postulowali uwłaszczenie chłopów, krytycznie oceniali rolę arystokracji w powstaniu listopadowym. Do najbardziej znanych działaczy TDP należeli: Tadeusz Krępowiecki, Wiktor Heltman i Ludwik Mierosławski

 

 • Hotel Lambert - na jego czele stał książę Adam Jerzy Czartoryski (od jego paryskiej siedziby zaczerpnięto nazwę ugrupowania). Czartoryski prowadził zdecydowane działania dyplomatyczne, których celem było pozyskanie znaczących sojuszników dla sprawy polskiej. Książę uważał, że Polska ma szansę odzyskać niepodległość w wyniku międzynarodowego konfliktu z udziałem państw zaborczych. Według niego odrodzone państwo polskie miało zostać monarchią konstytucyjną.

 

 • Gromady Ludu Polskiego - stanowiły skrajną lewicę ruchu emigracyjnego, skupiały emigrantów z Anglii (Portsmouth). Sympatyzowali z nimi także radykalni działacze z TDP. Program Gromad (oskarżających szlachtę o utratę niepodległości) domagał się zniesienia wszelkich form nierówności społecznych, likwidacji prywatnej własności ziemskiej itp. Uważali, że wolność mogą wywalczyć jedynie najniższe warstwy społeczne. Gromady Ludu Polskiego nie były jedną organizacją, lecz luźnym gronem niepowiązanych ze sobą grup, przyjmujących nazwy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne ("Gromada Grudziąż", "Gromada Humań", "Gromada Praga").
DYSKUSJA
user avatar
Loffcia

2 listopada 2018
Dziękuję!
user avatar
Ewa

20 października 2017
dzięki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731693
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

59716

Nauczyciel

Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom