Historia

Wymień wady i zalety ustroju Królestwa Polskiego 4.69 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Wymień wady i zalety ustroju Królestwa Polskiego

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Wady ustroju Królestwa Polskiego:

 • Królestwo Polskie było połączone unią personalną z Rosją - car był jednocześnie królem Polskim. 
 • Wspólna polityka zagraniczna z Rosją.
 • Znaczny zakres kompetencji cara / króla: m.in. inicjatywa ustawodawcza, naczelne dowództwo armii polskiej, kierownictwo administracją publiczną, mianowanie urzędników państwowych i sędziów.
 • Zaledwie 100 tys. najbogatszych obywateli spośród 3,3 mln mieszkańców Królestwa Polskiego posiadało prawa wyborcze. 
 • Pierwszy mianowany namiestnik Królestwa Polskiego - Józef Zajączek - okazał się posłusznym wykonawcą rozkazów caratu.

Zalety ustroju Królestwa Polskiego:

 • Konstytucja Królestwa Polskiego należała do najbardziej liberalnych w Europie.
 • Wszystkim obywatelom gwarantowała równość wobec prawa, wolność osobistą, religii, druku oraz nietykalność osobistą. 
 • Zapewniała prawo używania języka polskiego w życiu publicznym.
 • Przepisy konstytucji w odniesieniu do niektórych kwestii (m.in. kompetencji sejmu, roli języka polskiego) były bardziej liberalne niż jej odpowiednika z okresu Księstwa Warszawskiego.
DYSKUSJA
user avatar
Jakub

29 listopada 2017
Dzięki za pomoc :)
user avatar
Tomasz Bielecki

8

11 października 2017
ok dzięki
user avatar
Iga

1 października 2017
Dzięki!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731693
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60419

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2$$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm^2$$ ; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom