Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Wczoraj i dziś 7, Podręcznik

Kanał Augustowski łączył dorzecze Wisły i Niemna. Był jednym z największych osiągnięć myśli technicznej XIX w.

Komentarze