Historia

Wczoraj i dziś 7 (Podręcznik, Nowa Era )

Scharakteryzuj przebieg Wiosny Ludów. 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Przebieg wydarzeń Wiosny Ludów w Europie:

 • W marcu 1848 r. wybuchły rewolucje w Austrii, na Węgrzech, we Włoszech, w państwach niemieckich oraz w Wielkopolsce.
 • Wszędzie powstańcy buntowali się przeciwko porządkowi stworzonemu przez kongres wiedeński i Święte Przymierze.
 • W czerwcu 1848 r. masowe protesty robotników i biedoty Paryża zostały stłumione przez wojska republikańskie. W 1852 r. Francję proklamowano republiką. Napoleon III (Ludwik Napoleon Bonaparte) został cesarzem Francuzów.
 • Wystąpienia rewolucyjne 1848 r. we Włoszech, w Niemczech i Austrii - zostały stłumione. Na Węgrzech walki zostały stłumione po interwencji wojsk rosyjskich w 1849 r.

Austria

- Rozruchy wybuchły w Wiedniu w marcu 1848 r. Zrewolucjonizowany tłum zmusił cesarza Ferdynanda I do udzielenia dymisji Klemensowi Metternichowi jako symbolowi znienawidzonego przez nich porządku wprowadzonego przez kongres wiedeński.

- W kwietniu 1848 r. ogłoszono liberalną konstytucję, przeprowadzono wybory do austriackiego parlamentu, wydano decyzję o uwłaszczeniu chłopów oraz zniesieniu pańszczyzny.

- W grudniu 1848 r. cesarz Ferdynand I abdykował, nowym władcą został - Franciszek Józef I.

Węgry

- W marcu 1848 r. węgierski sejm zniósł m.in. pańszczyznę chłopów, wprowadził liberalne reformy. Ogłoszono nową konstytucję, która została zatwierdzona przez cesarza Ferdynanda I.

- 19 kwietnia 1849 r. Węgrzy zdetronizowali Habsburgów i ogłosili niepodległość.

- Wsparcia Austriakom udzieliła Rosja. Połączone siły austriacko - rosyjskie w krótkim czasie zdławiły węgierskie powstanie.

Państwa niemieckie

- Powstania, które wybuchły w państwach niemieckich zostały szybko stłumione przez wojska wierne monarchom oraz armię pruską interweniującą w obronie ich praw do tronu. Parlament frankfurcki został rozpędzony w maju 1849 r. przez oddziały wirtemberskie. Pierwsza próba zjednoczenia Niemiec nie powiodła się, jednak stanowiła ważny etap w kształtowaniu się świadomości narodowej Niemców.

Państwa włoskie

- W marcu 1848 r. Włosi zbuntowali się przeciwko austriackiej obecności w Lombardii i Wenecji. Wybuchło powstanie. Władca Piemontu wypowiedział wojnę Austrii, która zakończyła się klęską Włochów.

- Na tron w Piemoncie wstąpił Wiktor Emanuel II, a w większości państw odwołano wprowadzone konstytucje.

DYSKUSJA
user profile image
Gracjan

2 listopada 2017
Dzieki za pomoc
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45505

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie