Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach - Zadanie 3: Wczoraj i dziś 7 - strona 37
Historia
Wybierz książkę
Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Omów wystąpienia rewolucyjne w państwach

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Wystąpienia rewolucyjne w państwach niemieckich:

Przyczyny:

 • Dążenia zjednoczeniowe, chęć powołania parlamentu ogólnoniemieckiego.
 • Nierozstrzygnięta sprawa uwłaszczenia chłopów.
 • Postulaty reform społecznych - wolności prasy i zgromadzeń, powszechnego prawa wyborczego.
 • Czerpanie wzorców z rewolucji we Francji.

Przebieg i skutki:

 • W marcu 1848 r. w wielu krajach niemieckich, m.in. w Saksonii, Westfalii i Badenii wystąpiły ataki chłopów na dwory. W miastach pruskich dochodziło do rozruchów, w których uczestniczyli studenci, rzemieślnicy i robotnicy.
 • 18 marca w Berlinie wybuchło powstanie zbrojne (rewolucja marcowa), na które wojska króla Fryderyka Wilhelma IV odpowiedziały strzałami. Zginęło 200 osób. Walki nie przyniosły rozstrzygnięcia, więc król wycofał wojska z miasta, wyraził zgodę na zwołanie sejmu, ogłosił amnestię więźniów politycznych oraz obiecał nadanie konstytucji.
 • W maju 1848 r. obrady rozpoczął parlament ogólnoniemiecki - Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe, którego zadaniem było opracowanie konstytucji i podjęcie decyzji w sprawie zjednoczenia Niemiec.
 • W czerwcu rozbito demonstrację, mającą uczcić ofiary rewolucji.
 • W sierpniu powołano rząd ogólnoniemiecki.
 • W listopadzie król wprowadził w Prusach stan oblężenia, 5 grudnia uchwalił konstytucję, po czym zmienił ją. Usankcjonował swoją władzę oraz rozszerzył swe uprawnienia.
 • W marcu 1849 r. parlament frankfurcki uchwalił konstytucję przyszłych zjednoczonych Niemiec, które miały być państwem federacyjnym z dziedzicznym cesarzem (królem Prus), wspólnym rządem oraz parlamentem.
 • Wraz z ustaniem ruchów rewolucyjnych - Zgromadzenie Narodowe zostało rozwiązane.
 • W konsekwencji Wiosny Ludów w Niemczech - Prusy zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę wśród państw niemieckich.

Wystąpienia rewolucyjne w Austrii:

Przyczyny:

 • Opozycja przeciw rządom kanclerza Klemensa von Metternicha.
 • Dążenie do uzyskania autonomii oraz niepodległości przez kraje wchodzące w skład monarchii habsburskiej.
 • Kryzys ekonomiczny, żądania zniesienia pańszczyzny.
 • Czerpanie wzorców z ruchów rewolucyjnych innych państw.

Przebieg i skutki:

 • 13 marca 1848 r. w Wiedniu przed gmachem obradującego sejmu wystąpili zbrojnie mieszkańcy miasta - mieszczanie, robotnicy i studenci.
  Wybuchła rewolucja marcowa, która spowodowała nagłe załamanie się systemu politycznego, a w następstwie manifestacji antyrządowych, których rząd nie zdołał stłumić, doszło do dymisji i ucieczki kanclerza Metternicha. Cesarz Ferdynand I obiecał nadanie konstytucji, zniesienie cenzury i wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego.
 • 25 kwietnia 1848 r. cesarz nadał konstytucję - głównym źródłem władzy nadal pozostawał monarcha, wprowadzono powszechne prawo głosu.
 • Niezadowolenie z postanowień konstytucji spowodowało kolejne demonstracje.
 • 27 lipca 1848 r. zniesiono poddaństwo mieszkańców wsi, ogłoszono uwłaszczenie chłopów z odszkodowaniem.
 • W momencie ogłoszenia, że oddziały wojska zostały zmuszone do tłumienia powstania na Węgrzech, w ich obronie wybuchły w październiku nowe walki - powstanie zostało krwawo stłumione przez armię austriacką.
 • W celu uspokojenia nastrojów - cesarz Ferdynand I abdykował, na tronie zasiadł Franciszek Józef I.
DYSKUSJA
klasa:
7 szkoły podstawowej
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326731693
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

77045

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY1919ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA462WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE87KOMENTARZY
komentarze
... i562razy podziękowaliście
Autorom