Historia

Przedstaw reakcje przywódców orientacji 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Historia

Przedstaw reakcje przywódców orientacji

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Reakcje przywódców orientacji prorosyjskiej i proaustriackiej na zmianę sytuacji w Europie

  • Roman Dmowski (orientacja prorosyjska) - po klęskach wojennych Rosji postanowił oprzeć się na Francji. W Komitecie Narodowym Polskim z siedzibą w Paryżu zasiedli politycy Narodowej Demokracji. Ich głównym celem stała się odbudowa Polski przy wsparciu mocarstw zachodnich oraz objęcie władzy w odrodzonym państwie.
  • Józef Piłsudski (orientacja proaustriacka) - w lipcu 1917 r. postanowił zerwać z państwami centralnymi. W tym celu wywołał kryzys przysięgowy: polecił żołnierzom Legionów odmówić złożenia przysięgi. Legioniści z I i III Brygady, którzy odmówili złożenia przysięgi zostali aresztowani, a dowódcy - Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski - aresztowani. Piłsudski został osadzony w twierdzy w Magdeburgu, gdzie przebywał do końca I wojny światowej.
DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
ISBN: 9788374207409
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

65430

Nauczyciel

Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom