🎓 Co zrobili bolszewicy, aby utrzymać władzę - Zadanie C.: Historia 7 - strona 131
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia 7 (Podręcznik, GWO)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 131

Co zrobili bolszewicy, aby utrzymać władzę

A.
 Zadanie
B.
 Zadanie

C.
 Zadanie

  • Co zrobili bolszewicy, aby utrzymać władzę?

- Włodzimierz Lenin utworzył nowy rząd złożony z bolszewików

- Rosja przekształciła się w Rosję Radziecką (nazwaną tak od rad delegatów robotniczych, żołnierskich i chłopskich).

- Wydano dwa ważne dla celów propagandowych dokumenty - Dekret o pokoju i Dekret o ziemi, w których zawarto deklaracje wycofania się Rosji z wojny oraz nadania chłopom ziemi. 

- Wielka własność ziemska została podzielona między chłopów (już w 1929 r. bolszewicy zaczęli im ją odbierać).

- W marcu 1918 r. Rosja radziecka podpisała pokój brzeski z państwami centralnymi. Na jego mocy zrzekła się ziem utraconych podczas I wojny światowej na rzecz Niemiec - od Estonii po Ukrainę. 

- Po przegranej bolszewików w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego (listopad 1917 r.), Lenin podjął decyzję o przejęciu całkowitej władzy przy pomocy popierającego go wojska. W 1918 r. rozprawił się z opozycją, likwidując wszystkie partie, poza własną - nazwaną odtąd komunistyczną.

Komentarze
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikHistoria 7
Wydawnictwo:
GWO
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Tomasz Małkowski
ISBN:
9788374207409
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
127825

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.