Historia

Historia 7. Podróże w czasie (Podręcznik, GWO)

Na czym polegał i dlaczego się nie powiódł 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 7 Klasa
  3. Historia

Na czym polegał i dlaczego się nie powiódł

A.
 Zadanie

B.
 Zadanie

Plan Schlieffena - plan opracowany przez niemieckiego generała, który zakładał pokonanie Francji w ciągu sześciu tygodni, a następnie przerzucenie głównych sił na wschód i rozgromienie Rosji. Feldmarszałek Alfred von Schlieffen zakładał, że mobilizacja rosyjskiej armii będzie się przeciągała tygodniami (mylił się).

Plan Schlieffena nie powiódł się, ponieważ Niemcy ponieśli klęskę w bitwie nad Marną (5-9 IX 1914 r.), ponadto Rosjanie osiągnęli gotowość bojową znacznie szybciej, niż zakładano.

  • Alfred Graf von Schlieffen - feldmarszałek niemiecki, był jednym z głównych twórców niemieckich planów strategicznych przed I wojną światową, twórca wojny błyskawicznej.

DYSKUSJA
user profile image
ala

27 kwietnia 2018
dzieki!!!
user profile image
Oliwier

18 marca 2018
dzięki :)
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45057

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie