Historia

Historia 7. Podróże w czasie (Podręcznik, GWO)

Wymień najważniejsze spory między mocarstwami 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Wymień najważniejsze spory między mocarstwami

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Najważniejsze spory między mocarstwami Europejskimi na przełomie XIX i XX wieku:

 • Wielka Brytania będąca wówczas największą potęgą kolonialną sprzeciwiała się ambicjom terytorialnym Niemiec. Chciała zniszczyć niemiecką konkurencję na morzach i rynkach świata. 
 • Francja nie mogła się pogodzić z utratą Alzacji i części Lotaryngii w 1871 r. (wojna francusko-pruska z okresu Zjednoczenia Niemiec). Chciała raz na zawsze usunąć niemieckie zagrożenie.
 • Rosja pragnęła nowych zdobyczy terytorialnych w Europie, zwłaszcza opanowania cieśnin czarnomorskich należących do Turcji. 
 • Bałkany były wówczas punktem zapalnym w Europie. Na obszarze Półwyspu Bałkańskiego - od Bułgarii i Chorwacji po Grecję krzyżowały się interesy Rosji i Austro-Węgier. Realne zagrożenie wybuchu konfliktu w skali ogólnoeuropejskiej pojawiło się właśnie na Bałkanach. 

"Wrzenie w bałkańskim kotle" - karykatura z epoki. Ukazuje europejskie mocarstwa, które usiłują przytrzymać podskakującą pokrywkę. W pierwszym rzędzie od lewej: Rosja, Niemcy, Austro-Węgry. Za nimi: Wielka Brytania i Francja.

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia 7. Podróże w czasie
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

14224

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie