Historia

Historia 7 (Podręcznik, WSiP )

Opowiedz, w jaki sposób władze pruskie 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Opowiedz, w jaki sposób władze pruskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie
 • W jaki sposób władze pruskie walczyły z polskością?

- Polacy podjęli walkę z germanizacją przede wszystkim na drodze pracy organicznej. Walka z germanizacją przybrała formę walki o ziemię, język i Kościół;

- Tajne nauczanie, podczas którego wykładano historię Polski oraz czytano polską literaturę;

- Obrona polskości przez nauczycieli oraz duchownych;

- Działalność pozytywistów - Bolesława Prusa oraz Elizy Orzeszkowej;

- Polacy prowadzili działalność społeczno-gospodarczą. Powstawały polskie instytucje, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia - m.in. poznański "Bazar", zakłady Hipolita Cegielskiego, Towarzystwo Naukowej Pomocy. Ich celem była edukacja ludności polskiej, szczególnie gospodarcza, a także wzmocnienie pozycji Polaków pod zaborami;

- Polacy na działania prowadzone przez zaborców odpowiadali postawą solidarnego i zorganizowanego oporu. Formy sprzeciwu wobec władz przyjmowały różny charakter - protest Michała Drzymały, strajk dzieci we Wrześni w 1901 roku;

- Pod zaborami nasilały się dążenia niepodległościowe Polaków - organizowano powstania zbrojne, powstawały ruchy konspiracyjne, dokonywano zamachów na przedstawicieli władz zaborczych;

DYSKUSJA
user profile image
leniuszki

3 stycznia 2018
Bardzo pomocne ! Dziękuję :)
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

44833

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie