🎓 Opowiedz, w jaki sposób władze pruskie - Zadanie 1: Historia 7 - strona 99
Przedmiot:
Historia
Wybrana książka:
Historia 7 (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 99

Opowiedz, w jaki sposób władze pruskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie
  • W jaki sposób władze pruskie walczyły z polskością?

- Po upadku powstania styczniowego (1864 r.) władze pruskie nasiliły politykę germanizacji, zmierzającą do całkowitego wynarodowienia Polaków. Ówczesny kanclerz Rzeszy - Otto von Bismarck w jednym ze swych listów pisał: "Bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili . Mam wielką litość dla ich położenia, ale jeżeli chcemy istnieć, to nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić". Zaczęto wówczas znosić polskie nazwy i zastępować je niemieckimi, w szkołach język niemiecki funkcjonował jako język wykładowy, jedynie religii nauczano w języku polskim. Prusacy chcieli, aby Wielkopolska i Pomorze stały się ziemiami czysto niemieckimi.

- W 1871 r. Bismarck rozpoczął realizację polityki zwanej "Kulturkampf" - walka o kulturę, wymierzona w Kościół katolicki i Polaków, którzy w większości byli przecież katolikami. Rozpoczęto również akcję masowego wysiedlania Polaków nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, tzw. "rugi pruskie". Akcja ta objęła blisko 30 tys. osób. Z czasem nakazano nauczania religii w języku niemieckim (strajk dzieci z Wrześni) i wprowadzono prawo nakazujące Polakom uzyskanie specjalnego zezwolenia na budowę domów (protest Michała Drzymały).

- W 1886 r. powstała Komisja Kolonizacyjna, wspierająca niemieckie osadnictwo na ziemiach polskich. Dysponując znacznymi funduszami przekazywanymi przez rząd, starała się wykupić ziemię od polskiej szlachty i chłopów, a następnie osadzić na nich przybyszów z Cesarstwa Niemieckiego. Komisja Kolonizacyjna miała służyć zakładaniu nowych wsi niemieckich w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim, wypierając z tych obszarów Polaków. Według szacunków do 1914 r. do Wielkopolski przesiedlono ponad 20 tysięcy rodzin niemieckich. 

- Antypolską działalność prowadziło nie tylko państwo, ale również niemieckie społeczeństwo. Powstawały organizacje nacjonalistyczne, z których najaktywniejszy był Niemiecki Związek Kresów Wschodnich, określany również jako Hakata. Hakata uprawiała antypolską propagandę, inicjowała i popierała zarządzenia rządu pruskiego, zwalczała język polski w szkołach, sądach i urzędach, szerzyła hasła szowinistyczne na łamach „Die Ostmark”.

 

Komentarze
komentarz do zadania undefined
Gość
7 grudnia 2019
ok
opinia do zadania undefined
leniuszki
3 stycznia 2018
Bardzo pomocne ! Dziękuję :)
Informacje o książce
podręcznik, ćwiczenie lub zbiór zadań
PodręcznikHistoria 7
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
ISBN:
9788302166891
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Paulina
127817

Nauczyciel

Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo. W wolnym czasie planuję wycieczki.