Historia

Przedstaw, jak Polacy dążyli do odzyskania 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 7 Klasa
 3. Historia

Przedstaw, jak Polacy dążyli do odzyskania

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
 • Jak Polacy dążyli do odzyskania niepodległości w Królestwie Polskim na przełomie lat 50. i 60. XIX w.?

- Na przełomie lat 50. i 60. XIX w. nastąpił wzrost nastrojów patriotycznych wśród Polaków, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej i młodej inteligencji.

- Ludność Warszawy zaczęła organizować i uczestniczyć w manifestacjach patriotycznych (pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim - bohaterskim obrońcy Woli w czasie powstania listopadowego, pogrzeb pięciu ofiar zastrzelonych przez wojsko). Śpiewano pieśni patriotyczne i religijne, noszono czarne stroje na znak żałoby narodowej, bojkotowano oficjalne uroczystości.

- Nastąpił rozwój działań konspiracyjnych, powstawawały tajne organizacje, wśród których największą rolę odgrywali "Biali" i "Czerwoni".

- "Biali" - dążyli do odzyskania niepodległości na drodze stopniowych reform. Stworzyli własną siatkę konspiracyjną, w której działali ziemianie, mieszczanie oraz inteligencja.

- "Czerwoni" - opowiadali się za jak najszybszym wybuchem powstania i odzyskaniem pełnej niepodległości. Byli znacznie bardziej radykalni niż "Biali". Od 1861 r. tworzyli organizacje spiskowe, przygotowujące kolejny zryw narodowowyzwoleńczy. Rozbudowywali sieć konspiracyjną w Królestwie Polskim.                                                                                                             

DYSKUSJA
user avatar
Ania

3 maja 2018
Dzieki za pomoc
klasa:
Informacje
Autorzy: Igor Kąkolewski, Krzysztof Kowalewski, Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302166891
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

55448

Nauczyciel

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy

ulamek

Liczba mieszana składa się z części całkowitej (jest nią liczba naturalna) oraz części ułamkowej (jest nią ułamek zwykły właściwy).


Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: 

 1. Mianownik części ułamkowej mnożymy razy część całkowitą liczby mieszanej.

 2. Do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik części ułamkowej.

Mianownik szukanego ułamka niewłaściwego jest równy mianownikowi części ułamkowej liczby mieszanej.

Przykłady: 

`3 1/4=(3*4+1)/4=13/4` 

Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom